Адвокатът


Процес. Даден е ход по същество. Съдията изслушва пледоарията на адвоката на ищеца и кимва замислено: - Прав си! После говори адвокатът на ответника. Пледоарията му е дълга и убедителна. Повече

Клиентът


АКТУАЛНО! Събиране на вземания от длъжници: - подбор на оптимална стратегия; - проучване на имуществено състояние на длъжници и на свързани с тях лица; - несъдебни и съдебни действия срещу длъжници. Още

Законът


Настоящото изложение има за цел да изясни на клиентите на адвокатското съдружие формалните правила на адвокатската дейност, с които адвокатите следва да съобразяват отношенията си... ПовечеНачало >>


Юристите в Адвокатското съдружие "Абаджиев и Кирилов", личен № 3000000510 на Софийска Адвокатска Колегия (САК), имат практика в областта на бизнес-консултирането от 1995 г. и в областта на адвокатските услуги от 2002 г.
Съдружието извършва правни услуги на територията на България чрез офиса си в София.

Правни услуги чрез Интернет
Спестявате ВРЕМЕ за посещение на адвокатски офис, и ПАРИ тъй като Интернет – услугата е с по-ниска цена при нас.
Достатъчно е да се свържете с нас на електронния ни адрес consultgrup@abv.bg, или по телефона (при по-спешни случаи).
При необходимост от по-дълга комуникация, ползваме Skype.
За преглед на документи препоръчваме да се изпращат сканирани на електронния ни адрес, или копия да се изпращат по пощата.
Имаме възможност да извършваме чрез Интернет, чрез пълномощно от Вас и наш електронен подпис, инцидентно или абонаментно административно обслужване – кореспонденция на наши клиенти с държавни и общински органи, всякакви административни процедури, вкл. и свързани с Националната агенция по приходите, Търговския регистър (регистрации, промени, обявяване на актове, вкл. финансови отчети) и всякакви други.

Адвокат Пламен Кирилов

Практика: Търговско, данъчно и осигурително, административно, договорно и вещно право, несъстоятелност.

Личен № 1000355710 на САК

e-mail: consultgrup@abv.bg

skype: consultgrup

Адвокат Ивелин Абаджиев

Практика: Наказателно, семейно, търговско, гражданско право.

Личен № 1500137810 на САК

Офис гр. София, ул. "Владайска" 35Б, ет.2

GSM: 0888 561992, 0899 855111, тел. 02/9525505
e-mail: iv.abadjiev@gmail.com